Od grudniowych wydarzeń 1981 roku rozpoczęła się codzienna modlitwa za Polskę zanoszona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. Nazajutrz po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 r., paulini odprawili specjalną Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 17.30. Choć później została zmieniona godzina jej celebrowania – na 15.30, to właśnie na pierwszy dzień stanu wojennego datuje się rozpoczęcie odprawiania codziennych Mszy św. w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej. O. Jerzy Tomziński wspomina, że 13 grudnia 1981 r. przypominał na Jasnej Górze "dzień żałoby". Najbardziej poszukiwani działacze "Solidarności" znaleźli schronienie w jasnogórskiej wieży, gdzie jedzenie przynosił im jeden z paulińskich braci. Dzięki tym działaniom uniknęli oni pierwszej fali aresztowań. W pierwszych dniach stanu wojennego działacze "Solidarności" zredagowali na Jasnej Górze swoją pierwszą podziemną ulotkę. Ukrywający się na Jasnej Górze Krzysztof Biało, Marian Magiera i Anna Woźnicka zredagowali modlitwę do Matki Bożej Częstochowskiej o uwolnienie aresztowanych i powielili ją na maszynie do pisania.  Obecnie na Jasnej Górze, w bastionie św. Rocha zgromadzonych zostało wiele pamiątek tego trudnego dla Polski czasu. Oglądać tam można m.in. druki, ulotki, informatory ze znaczkiem "Solidarności", symboliczne oporniki, fotografie, sztandary, miniatury pomników "Solidarności" oraz pamiątki internowanych: koszule z autografami, rzeźby, krzyże, korespondencję. W trudnym czasie stanu wojennego Kościół odegrał ważną i wielką rolę.