„Na chwałę małego Jezusa śpiewajcie kolędy, dużo rozmawiajcie z rodzicami i rodzeństwem, odwiedźcie chorych i biednych. Nie zapomnijcie też o mnie, klęcząc przed żłóbkiem”– napisał Papież do dzieci. Ojciec święty wystosował specjalny list do dzieci uczestniczących w Roratach pod hasłem „uBoga droga”. Każdego dnia Adwentu dzieci na Mszach roratnich poznawały historię świętego lub świętej, którzy w swoim życiu naśladowali ubogiego Chrystusa i służyli najuboższym.List papieża trafił do tych parafii, tak aby każde dziecko uczestniczące w Roratach otrzymało jego kopię. Dotrze on do prawie 400 tys. dzieci. Ojciec święty pisze w swoim liście do dzieci następujące słowa: "Z radością dowiedziałem się, że dzieci w Polsce przez cały Adwent przychodziły na Msze święte roratnie odprawiane ku czci Najświętszej Maryi Panny. Bardzo mnie to cieszy. Niektórzy z was wstawali wcześnie rano, by zdążyć na spotkanie z Jezusem, kiedy było jeszcze ciemno. Inni biegli do kościoła po wyczerpujących lekcjach. Wiem, że były Was setki tysięcy. Każdego z Was pozdrawiam i dziękuję za miłość, jaką okazaliście w ten sposób Jezusowi. Wiem też, że Wasze tegoroczne Roraty nosiły nazwę „uBoga droga”. Każdego dnia wspominaliście świętego, który opiekował się biednymi. Nie tylko poznaliście ich piękne życie, ale poszliście też ich śladami. Codziennie przynosiliście do kościoła drobne pieniądze przeznaczone na pomoc chorym i biednym dzieciom. Powstanie z nich ogromne dobro.  Bogu niech będą dzięki za Wasze dobre serce! Dziękuję  za przygotowanie Rorat o ludziach, którzy swoje skarby gromadzili w niebie. Pozdrawiam Waszych duszpasterzy, którzy zachęcali Was do codziennego udziału w Roratach.