Znana pieśń eucharystyczna rozpoczyna się od słów: Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Jak Polska długa i szeroka, przy świątyniach, na ulicach, osiedlach księża, siostry zakonne, ludzie świeccy budują i dekorują ołtarze, robią miejsce dla Boga, który ukryty pod przymiotami chleba będzie niesiony w eucharystycznej procesji. W naszym mieście główna procesja Bożego Ciała rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w naszym franciszkańskim kościele i przejdzie ulicami miasta do kościoła Chrystusa Króla.Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa prowadzi nas do korzeni, do domu zwanego do dziś Wieczernikiem, do Jerozolimy. Na piętrze owej budowli znajduje się duża sala, w której według tradycji Pan Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę ze swoimi uczniami. Przypomnijmy sobie te dwa wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce owego pamiętnego wieczoru: ustanowienie Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Jan Paweł II przypomniał nam w czasie jednej z audiencji, że Boskim Chlebem karmimy się, aby stać się prawdziwymi świadkami Ewangelii.