Jak co miesiąc ogłoszono papieskie intencje modlitewne. To intencje, w których mamy się modlić także chcąc uzyskać odpust. Papieskie intencje modlitewne na czerwiec   Roman Koszowski /GN Módlmy się, aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację. Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: "Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania". Papież Franciszek poruszył tę sprawę, spotykając się zaraz na początku swego pontyfikatu, 22 marca, z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej. Nawiązał przy tym do własnych doświadczeń jako Argentyńczyka włoskiego pochodzenia, który przez swe rodzinne korzenie łączy w sobie dwa kraje dwóch różnych kontynentów.  „Pragnę właśnie, aby dialog między nami pomógł w budowaniu mostów łączących wszystkich ludzi, tak aby każdy mógł znaleźć w drugim nie wroga, nie konkurenta, lecz brata, którego trzeba przyjąć i uściskać – mówił papież Franciszek.