Maj i czerwiec to miesiące w których nasi kapłani obchodzą swoje kapłańskie jubileusze. W niedzielę 9 czerwca br. szczególny jubileusz obchodził pracujący w naszej parafii O.Tarzycjusz. To 50 lat temu Panu Bóg powołał O. Tarzycjusza i uczynił go swoim kapłanem i zaczęła się trwająca do dzisiaj przygoda kroczenia z Jezusem.  Wielu z nas doświadczyło Bożego działania właśnie przez posługę O. Tarzycjusza i dlatego uczestnicząc w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył czcigodny Jubilat łączyliśmy się w modlitwie dziękczynienia za dar Jego obecności i kapłańską posługę. O. Gwardian i proboszcz naszej parafii przywitał obchodzącego swój jubileusz O. Tarzycjusza oraz współkoncelebrujących Mszę świętą kapłanów z naszych franciszkańskich placówek jak również księży z naszego Dekanatu oraz obecnych gości zachęcając jednocześnie do wspólnego dziękczynienia za Dar kapłańskiej posługi Jubilata. Homilię w czasie Mszy świętej wygłosił O. Józef Madura – wikariusz naszej parafii, który nakreślił drogę do kapłaństwa O. Tarzycjusza.