Trzecia Niedziela Wielkanocna rozpoczęła V Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Panie, wierzę, że ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym”. Hasło Tygodnia Biblijnego zaczerpnięte jest z Ewangelii według św. Jana. Wyznaczają one program całego tygodnia. Słowa te stają się fundamentem w Roku Wiary dla spotkań z Pismem Świętym.  Hasło V oólnopolskiego Tygodnia Biblijnego nawiązuje do tematu Roku Duszpasterskiego w Polsce i do przeżywanego w kościele powszechnym Roku Wiary. Stanowią je słowa żarliwej wiary z jaką zwraca się do Chrystusa Marta – siostra zmarłego i pogrzebanego kilka dni wcześniej Łazarza. W odpowiedzi na tak mocną wiarę Pan Jezus, jak wiemy, wskrzesił jej brata – Łazarza, a wielu, właśnie poprzez ten cud, rozpoznało w Chrystusie oczekiwanego Pana i zbawiciela . W całym Kościele, w każdej diecezji w Polsce w Tygodniu Biblijnym odbywać się będą różne spotkania i prelekcje.  Jeżeli chodzi o wymiar centralny tego tygodnia; w Polsce będą to wszelkiego rodzaju spotkania biblijne typu formacyjnego, a więc wykłady, prelekcje, spotkania z biblistami, nabożeństwa Słowa Bożego, tłumaczenia Pisma Świętego na zasadzie Lectio Divina. Benedykt XVI w liście na rozpoczęcie Roku Wiary napisał, że człowiek wierzący jest szczególnie powołany do tego, aby poszukiwać, dążyć do zrozumienia i być świadkiem – osobą, która jest wezwana, aby „ rozjaśnić słowa prawdy”.