Spełnić marzenie Boga

W dniu wczorajszym młodzież zgromadzona na 26 FSM brała udział we mszy prymicyjnej Neoprezbiterów franciszkańskich: o. Romana Janusza oraz o. Konrada Łaniuchy. Swoje śluby zakonne odnowiły siostry Nazaretanki. Eucharystii przewodniczył o. Konrad, a kazanie wygłosił o. Piotr Dąbek, asystent ds. powołań krakowskiej prowincji franciszkanów. Nie znamy całej prawdy o naszym życiu. To tylko wie Pan Bóg i aby się nie zagubić potrzebujemy Jego Słowa, aby stało się ono ciałem, tak jak to było w życiu Maryi. Dlaczego mamy Go słuchać? Bo ono jest prawdą. To Słowo ma moc, aby zbawić nasze dusze – mówił o. Piotr. Proś Pana o umiejętność czytania znaków, znajdź stałego spowiednika, kierownika duchowego, wsłuchaj się w głos Pana, a odnajdziesz swoje powołanie. Podobnie św. Franciszek pytał – co chcesz, Panie, abym w życiu czynił? – Jeśli twoje serce zostanie głęboko poruszone przez Słowo Boże, które przeszyje cię na wskroś, zrodzi się w tobie wiara że Bóg cię powołuje. Nie uciekaj! – apelował kaznodzieja. Ks. Tomasz Jegierski, polski przedstawiciel dystrybutora filmu "For Greater Glory: The True Story of Cristiada", wprowadzał zgromadzonych w treść tego obrazu. Został on zaprezentowany uczestnikom Spotkania w wieczornym "kinie pod chmurką". Film jest zrobiony przez największych artystów z Hollywood. Po wprowadzeniu go na rynek w Polsce odmówiono dystrybucji w wielu sieciach kinowych. Grały go mniejsze kina, stąd o filmie wiele osób mogło nie usłyszeć – mówił ks. Tomasz. Producentem jest Pablo Brasso, meksykański biznesmen. Na Kalwarii dopisuje pogoda, dlatego też młodzież mogła spotkać się z Tomaszem Zubilewiczem na placu przed sceną. Jak to jest być osobą publiczną i przyznawać się do Boga? – myślę że nie ma tutaj rozdźwięku – powiedział p. Tomasz. Zazwyczaj każdy pamięta datę swojego nawrócenia.
26 lipca 2013|