Światło wiary – Pierwsza Encyklika papieża Franciszka

W piątek opublikowano encyklikę Franciszka – "Lumen fidei" ("Światło wiary"). Papież dokończył tekst zaczęty przez jego poprzednika, Benedykta XVI. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak ocenił w rozmowie z PAP, że encyklika Franciszka sytuuje się w linii trzech encyklik Benedykta XVI. Podkreślił, że Franciszek we wprowadzeniu do encykliki zaznaczył, że zasadniczy szkic nowej encykliki sporządził jego poprzednik. Trzeba traktować to dzieło też jako kontynuację i też jako myśl, która jest wspólna dla Kościoła, dlatego w dalszym ciągu ojciec św. Franciszek wspomina, że jest to oparte przede wszystkim na tej zasadzie, że następca św. Piotra – wczoraj, dziś i na przyszłość – jest jeden i ten sam i tu nie ma żadnej różnicy jeżeli chodzi o podejście, doktrynę, czy inne kwestie. Encyklika to nie poglądy papieży – czy to Benedykta, czy papieża Franciszka, ale nauczanie Kościoła i ono jest całkowicie spójne z tym, co Kościół na temat wiary zawsze uczył. Encyklika "Światło wiary" jest wyjątkowym dokumentem w dziejach Kościoła. Papież Franciszek przyznał, że napisał ją "na cztery ręce" ze swym poprzednikiem Benedyktem XVI, który nie zdążył ogłosić swego dokumentu przed abdykacją 28 lutego br. W rozważaniach mowa jest o tym, że światło wiary jest dobrem wspólnym, "nie oświeca tylko wnętrza Kościoła i nie służy jedynie budowaniu wiecznego miasta w zaświatach
5 lipca 2013|