W liturgii pierwszego dnia roku usłyszymy słowa błogosławieństwa: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe n ad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6, 24-26). Oblicze Boga możemy kontemplować, jeśli stało się widzialne, jeśli objawiło się w Jezusie: to On jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. I to także dzięki Maryi Pannie, której największy tytuł obchodzimy dzisiaj – tytuł, dzięki któremu uczestniczy Ona w sposób wyjątkowy w dziejach zbawienia: bycie Matką Boga. W Jej łonie Syn Najwyższego przybrał nasze ciało tak, iż my możemy oglądać Jego chwałę (por. J 1, 14), odczuwać Jego obecność jako Boga z nami. Świadomi tak wielkich darów, które są wyrazem Bożej miłości względem każdego człowieka zapraszamy we wtorek, 31 grudnia, w ostatni dzień roku kalendarzowego na Mszę Dziękczynną. Będzie ona o godz. 17.00. Z całą pewnością każdy z nas ma za co dziękować Bogu, jak i za co przepraszać, nie zapominając, że Boże miłosierdzie potrafi wyprowadzić dobro również z tego, co samo w sobie dobre nie jest czy nie było. Zechciejmy zatem włączyć się w to dziękczynienie na koniec roku, aby z godnością i radością Dzieci Bożych rozpocząć nowy rok kalendarzowy. Przeżyjmy te ostatnie godziny starego i pierwsze dni nowego roku w atmosferze pokoju i radości ducha, rozważając jak Maryja w swoim sercu wielkie dzieła, w jakich już Pan Bóg pozwolił nam uczestniczyć, i prośmy, abyśmy zechcieli otworzyć się na to, czego Pan Bóg chce nam udzielić w tym nadchodzącym roku. Rozpoczynajmy więc nowy rok 2014, kierując spojrzenie na Oblicze Boga, które objawia się w Dzieciątku z Betlejem, i na Jego Matkę Maryję, która przyjęła z pokornym całkowitym oddaniem plan Boży. Dzięki Jej wielkodusznemu "tak" pojawiła się na świecie prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka (por.J 1,9) i została przed nami otwarta na nowo droga pokoju.