Z Błogosławionym Janem Pawłem II na drodze ku nawróceniu i świętości

W trakcie swojego ponad 26-letniego pontyfikatu Jan Paweł II dawał dowód odważnej wiary w możliwą przemianę świata niejednokrotnie odchodzącego od Boga. Nie bał się jawnego dążenia do świętości osobistej. Czynił to zwyczajnie, prosto i niezwykle konsekwentnie. Odnosiło się wrażenie, że pragnienie świętości jest jego naczelnym imperatywem, o którym nie zapominał w żadnej chwili życia: podczas modlitwy, pracy, studium, twórczej aktywności, spotkania z człowiekiem, uprawiania sportu, odkrywania piękna przyrody, sprawując posługę kapłana, biskupa i papieża. Posługa Jana Pawła II to także bezpośrednie wzywanie każdego człowieka do świętości. Papież wiele razy udowadniał, że jest ona najgłębszym pragnieniem ludzi, czasem wprawdzie zagłuszonym przez troski tego świata. Akcentował przy tym nie tylko wysiłek człowieka, ale przede wszystkim inicjatywę i pomoc samego Boga. Świętość była dla niego zwyczajnym pójściem za Chrystusem i zdaniem się na Niego. Jan Paweł II zawsze łączył nas Polaków we wspólnej modlitwie, jak kiedyś w czasie pielgrzymek. W duchu dziękczynienia Panu Bogu za dar tak wielkiego papieża i człowieka zapraszamy na comiesięczną mszę świętą ku czci bł Jana Pawła II
22 marca 2013|