PONIEDZIAŁEK – 15 wrzesień 2014 r.
6.30-O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla Anny,Łukasza i Emilki
8.00-Za ++ Cecylię,Elizę,Albina,Edwarda Sternik
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.15/30)
18.30-1.Za ++ Annę,Antoniego,Albinę oraz Józefa
2.Za + Kazimierę Kucharską (greg.15/30)
3.Za + Józefa Rozmus (greg.15/30)
4.Za ++ Marię,Józefę,Adelę i Antoniego
WTOREK – 16 wrzesień 2014 r.  
6.30-Za + Jerzego Porawskiego – int.od koleżanek żony
8.00-Za + Aleksanfra Bobyk w 2 rocz.śmierci
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.16/30)
18.30-1.Za ++ z rodz.Biega:Karola,Kazimierę,Stanisława,Danutę oraz z rodz.Nosków
Kazimierę i Józefa
2.Za + Adelę Froń w 5 rocz.śmierci
3.Za + Kazimierę Kucharską (greg.16/30)
4.Za + Józefa Rozmus (greg.16/30)
ŚRODA – 17 wrzesień 2014 r.    
6.30-Za + Tadeusza w 9 rocz.smierci
8.00-1.O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.17/30)
2.W pewnej intencji
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Józefa Rozmus (greg.17/30)
3.Za + Wiktoriana Motylewicza od pracowników firmy STOMET
4.Za + Mieczysława Nester w 1 rocz.śmierci
5.Za + Kazimierę Kucharską (greg.17/30)
CZWARTEK – 18 wrzesień 2014 r.
6.30-O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla misjonarza O.Stanisława Glisty
z okazji imienin
8.00-Za + Józefa Rudy w 13 rocz.śmierci
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.18/30)
18.30-1.O Boże błog.opiekę MBP dla O.Stanisława w dniu imienin
2.O Boże błog.opiekę MBP dla O.Stanisława w dniu imienin – int.wsp.Domowego Kościoła
3.Za + Kazimierę Kucharską (greg.18/30)
4.Za + Józefa Rozmus (greg.18/30)
PIĄTEK – 19 wrzesień 2014 r.
6.30-Za ++ Piotra Janik oraz + Adama Matuszek
8.00-Za + Stanisława
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.19/30)
18.30-1.Za ++ Elżbietę i Jana
2.Za + Stanisława Hajduk w 30 rocz.śmierci
3.Za + Kazimierę Kucharską (greg.19/30)
4.Za + Józefa Rozmus (greg.19/30)
SOBOTA – 20 wrzesień 2014 r.  
6.30-Za + Stanisława w 1 rocz.śmierci oraz za + Stanisławę Kielar
int.od córki Janiny z mężem
8.00-Za ++ Kazimierza Wielgosa w 7 rocz.śmierci
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.20/30)
18.30-1.Za + Kazimierę Kucharską (greg.20/30)
2.Za + Józefa Rozmus (greg.20/30)
3.Za + Zdzisława Koryto w 18 rocz.śmierci
4.Za + Mieczysława Fal – int.od sąsiadów
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 wrzesień 2014 r.
6.45-O łaskę nieba dla + Katarzyny Hlik
8.00-Za + Józefa Rozmus (greg.21/30)
9.15-Za + Kazimierę Kucharską (greg.21/30)
10.30-Za + Adama Matuszka w 2 rocz.śmierci
12.00-W intencji Parafian
15.00-Za ++ Władysławę,Michała oraz Michała Drwięga
19.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.21/30)