PONIEDZIAŁEK – 22 grudzień 2014r.
6.30–1.Za + Stefanię Nagórną w 1 rocz.śmierci
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.21/30)
8.00–1.Za + Leokadię Wosachło w 5 rocz.śmierci
2.Za + Jana w 6 rocz.śmierci
9.00–Za ++ Jana w 12 rocz. śmierci i Antoninę w 6 rocz.śmierci Żytka
18.00–1.Za + Kazimierza Radzik (greg,22/30)
2.Za + Janinę Dmitrzak (greg.22/30)
       
WTOREK – 23 grudzień  2014 r.
6.30–1.Dziękczynna za zdanie ważnego egzaminu
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.23/30)
8.00–1.Za ++ Cecylię,Albina,Elizę i Edwarda Sternik
2.Za ++ Jana i Marię Barańskich
9.00–Za ++ Wiktorię, Józefa Daszyk oraz Marię,Michała,Józefa Piotrowskich
18.00-1.Za + Janinę Dmitrzak (greg.23/30)
2.Za + Kazimierza Radzik (greg.23/30)
ŚRODA – 24 grudzień 2014 r.
   
6.30–1.Za ++ Alfreda w 18 rocz.śmierci Ewelinę w 42 rocz.śmierci oraz Tadeusza
w 28 rocz.śmierci Wasilewskich
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.24/30)
3.Za dobrodziejów naszego klasztoru
8.00–1.Za + Janinę Dmitrzak (greg.24/30)
2.Za + Kazimierza Radzik (greg,24/30)
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej
24.00–W intencji dobrodziejów klasztoru i parafii
CZWARTEK – 25 grudzień 2014 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
6.45–Za + Romana Smorul
8.00–Za ++ Konstantego i Irenę Pytlowany oraz Stanisława i Teklę Filip
9.15–1.Za ++ Wawrzyńca i Antoninę Haduch
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.25/30)
10.30–1.Za ++ Piotra Gołdę oraz Janinę i Mieczysława Cieślak i Marię Janik
2.Za + Kazimierza Radzik (greg.25/30)
12.00–W intencji parafian
15.00–Za + Jadwigę Karnas w 19 rocz.śmierci
19.00-Za + Janinę Dmitrzak (greg.25/30)
PIĄTEK – 26 grudzień 2014 r.Święto świętego Szczepana męczennika
6.45–W intencji wspólnoty klasztornej
8.00–Za + Helenę w 22 rocz.śmierci i ++ z Jej rodziny
9.15–1.Za + Aleksandra Haduch
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.26/30)
10.30–1.Za + Adama Matuszka
2.Za + Kazimierza Radzik (greg.26/30)
12.00–W intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu świętego
15.00–Za + Janinę Dmitrzak (greg.26/30)
19.00–Za + Adama w 6 rocz.śmierci
SOBOTA – 27 grudzień 2014 r.  – Święto świętego Jana Apostoła Ewangelisty
6.30–Za + Kazimierza i ++ z rodziny
8.00–Za + Zbigniewa Popko w 21 rocz.śmierci i ++ Janinę i Michała Bułdak
9.00–1.Za ++ Janinę i Władysława (greg.27/30)
2.Za ++ Stanisławę i Michała Stęczkowskich i ++ Józefę i Antoniego Belników
18.30–1.Int.dziękczynna z prośbą o Boże błog.i potrzebne łaski dla Zofii i Józefa
Birmbach w 40 rocz.ślubu int. od mamy i siostry z  rodziną
2.Za + Kazimierza Radzik (greg.27/30)
3.Za ++ Stanisława i Janinę Bartkowskich
4.Za + Janinę Dmitrzak (greg.27/30)
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA,MARYI I JÓZEFA – 28.12.2014 r.
6.45–W intencji Parafian
8.00–Za + Janinę Dmitrzak (greg.28/30)
9.15–1.Za ++ Rodziców Anielę i Jana
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.28/30)
10.30–Za + Kazimierza Radzik (greg.28/30)
12.00–Za ++ Apolonię,Aleksandra Mirosławów oraz za ++ z Rodzin Mirosławów
i Wąchałów
15.00–Jubileusz Małżeństw
19.00–W intencji FZŚ