PONIEDZIAŁEK – 23 czerwiec 2014 r.
6.30-Za + Czesławę Starowiejską (greg.23/30)
8.00-Za + Józefa Lewickiego (greg.23/30)
9.00-Za + Marcina Kielara
18.30-1.Dziękczynna z prośbą o Boże błog.opiekę MBP dla Macieja Wanke
z okazji 40 rocz.urodzin
2.O dar zdrowia oraz o Boże błog.opiekę MBP dla Elżbiety
z okazji urodzin
3.Za ++ Zofie i Zygmunta Tuteja (greg.23/30)
4.Za + Edmunda Gnuś
WTOREK – 24 czerwiec 2014 r.  
6.30-1.Za + Czesławę Starowiejską (greg.24/30)
2.Za + Józefa Lewickiego (greg.24/30)
8.00-1.Za + Stefana Uznańskiego w 39 rocz.śmierci
2.Za + Jana
9.00-1.Za ++ z rodzin Maślaków,Stabryłów i Wójcików
2.Za + Zbigniewa Kędzierskiego w 1 rocz.śmierci
oraz za ++ Zofię oraz Franciszka Kędzierskich
18.30-1.Za+ Jana Szymańskiego w dniu imienin
2.Za ++ Jana i Agatę
3.Za ++ Zofie i Zygmunta Tuteja (greg.24/30)
4.Za ++ janinę i Józefa Deptuch
ŚRODA – 25 czerwiec 2014 r.     
6.30-Za + Czesławę Starowiejską (greg.25/30)
8.00-1.Za + Józefa Lewickiego (greg.25/30)
2.Za + Ryszarda Cieślika w 2 rocz.śmierci-int.od Felicji i rodziny
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za ++ Walerię i Kazimierza
3.Za ++ Zofie i Zygmunta Tuteja (greg.25/30)
4.Za + Jana Dubela
5.Za + Janinę Wojak – int.od przyjaciółki
CZWARTEK – 26 czerwiec 2014 r.
6.30-1.Za + Czesławę Starowiejską (greg.26/30)
2.Za ++ Włodzimierza i Teodora oraz ++ z rodziny
8.00-Za + Józefa Lewickiego (greg.26/30)
9.00-Za + Andrzeja Maślany w 14 rocz.śmierci
18.30-1.Za + Jana w 25 rocz.śmierci
2.Za ++ Zofie i Zygmunta Tuteja (greg.26/30)
3.Za + Emila w 25 rocz.śmierci oraz za + Bronisławę
PIĄTEK – 27 czerwiec 2014 r.
6.30-Za + Czesławę Starowiejską (greg.27/30)
8.00-1.Dziękczynna za otrzymane łaski w ciągu roku szkolnego dla uczniów
kl.VI ze Szk.Podst.nr 1 z prośbą o  dalszą pomoc MBP
2.Za + Józefa Lewickiego (greg.27/30)
9.00-Za ++ Władysławę,Rudolfa i Stanisława
18.30-1.Za ++ Zofie i Zygmunta Tuteja (greg.27/30)
2.Za ++ Władysława,Władysławę i Wiesława
3.Za + Joannę i Władysława Filipiak
4.Za + Stanisława Królickiego w rocz.śmierci
SOBOTA – 28 czerwiec 2014 r.
6.30-Za + Czesławę Starowiejską (greg.28/30)
8.00-Za + Józefa Lewickiego (greg.28/30)
9.00-1.Podziekowanie za 50 lat małżeństwa Janiny i Eugeniusza z prośbą
o zdrowie oraz Boże błog.opiekę MBP na dalsze lata życia
2.Podziekowanie za za wszelkie łaski z prośbą Boże błog.opiekę MBP
dla Władysława Dorotniaka i Jego rodziny
18.30-1.Za + Władysława Sochackiego
2.Za + Paulinę Paszkiewicz oraz za ++ Marię i Mariana
3.Za ++ Zofie i Zygmunta Tuteja (greg.28/30)
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwiec 2014 r.
6.45-Za + Czesławę Starowiejską (greg.29/30)
8.00-1.Dziękczynna z prośbą o Boże błog.opiekę MBP dla Danuty i Stanisława Nogay w 34 rocz.zawarcia sakr.małżeństwa
2.Za + Józefa Lewickiego (greg.29/30)
9.15-Za + Piotra Kaliniaka
10.30-Dziękczynna z prośbą o Boże błog .opiekę MBP dla Pawła w 28 rocz.urodzin
12.00-Podziekowanie za 40 lat małżeństwa Ireny i Mariana z prośbą o zdrowie oraz Boże błog.opiekę MBP na dalsze lata życia
15.00-O zdrowie oraz Boże błog. opiekę MBP w codziennym życiu zakonnym i kapłańskim dla O. Piotra z okazji imienin
19.00-1.O zdrowie oraz Boże błog .opiekę MBP w życiu zakonnym oraz kapłańskim dla O. Piotra z okazji imienin
2.Za ++ Zofie i Zygmunta Tuteja (greg.29/30)