Święty Franciszek z Asyżu pozostawił po sobie nie tylko świetlany przykład świętości życia, ale także cały zbiór pism, w których zawarł osobistą, opartą na własnym doświadczeniu, wizję rzeczywistości: Boga, człowieka, stworzeń, wartości i postaw stanowiących bazę tego, co określa się mianem franciszkanizmu. Kto dziś chce poznać frapującą postać asyskiego młodzieńca, który porzuciwszy rycerskie marzenia, stał się «heroldem Wielkiego Króla», ma możliwość przyjrzenia się mu z bliska – poprzez lekturę słów, które zapisał on sam, bądź któryś z jego sekretarzy, uwieczniający jego myślenie i wrażliwość. Choć przez kilka wieków pisma świętego Franciszka były pomijane, dziś historycy i teologowie jednogłośnie podzielają przekonanie, że to one są pierwszym i najważniejszym źródłem oraz najkrótszą i najpewniejszą drogą do poznania jego osoby i jego myśli. Dlatego i dla niniejszej prezentacji Franciszkowej wizji rzeczywistości za bazę służą jego pisma, które znajdują też swoje echo w jego trzynastowiecznych biografiach. Nasza rodzina zakonna należy do najbardziej licznych wspólnot we współczesnym świecie. Działalność, którą prowadzą bracia jest – ogólnie mówiąc – odpowiedzią na potrzeby Kościoła. Jest to wszelkiego rodzaju duszpasterstwo. Przede wszystkim prowadzenie parafii, opieka nad sanktuariami, ważnymi kościołami. Dobrą okazją do zapoznania się z historią oraz tradycją naszego zakonu jest akcja wakacyjna „Come&See!” czyli – „Chodź i zobacz!” – „Kim jesteśmy? – Jak żyjemy? – Co robimy?” – dla tych, którzy chcą rozeznać swoje życiowe powołanie. Dobry czas. Zapraszamy.