Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje. W miesiącu październiku zgodnie z życzeniem papieża Franciszka modlimy się w następujących intencjach. Powszechna na październik: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata. Często powracającą w dwóch ostatnich dziesięcioleciach intencją modlitwy wstawienniczej jest przywrócenie pokoju tam, gdzie trwają konflikty zbrojne. We wprowadzeniu do intencji misyjnej na luty 2013 r.: Aby ludność obszarów objętych wojnami mogła zacząć budować pokojową przyszłość znalazło się stwierdzenie, że – w przeciwieństwie do proporcji ofiar ludności cywilnej do zaangażowanych w działania wojenne żołnierzy, jakie były do II wojny światowej – w naszych czasach ginie głównie ludność cywilna. Ponadto działania zbrojne niszczą życiowy dorobek tych, którzy przeżyli, skazując ich na życie w nędzy albo na podjęcie losu uchodźców, czyli życie w skrajnie trudnych warunkach. W ich intencji modliliśmy się w sierpniu, br. Obecnie mamy się wstawiać za tymi, którzy przeżyli, ale pozostają na ruinach, bo nie mają siły szukać gdzie indziej szansy na lepsze i bardziej spokojne życie. Przez skutki konfliktów zbrojnych udręczone są zwłaszcza dzieci, kobiety, chorzy i osoby starsze. W tych dniach media donoszą o walkach w Syrii, Iraku, na Ukrainie, ale nie jest wykluczone, że niedługo będziemy słyszeć o innych jeszcze udręczonych przez wojnę i przemoc regionach świata. Bóg-Człowiek oddaje swe życie dla ratowania świata i wierzących w Niego wzywa do naśladowania Go w tym: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9).