Do wsparcia duchowego oraz  finansowego dla Ukrainy wezwał Kościół w Polsce. Prezydium Episkopatu ogłosiło 28 lutego dniem modlitwy i postu, ale w kościołach już odprawiane są Msze i modlitwy w intencji sytuacji na Ukrainie. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski prosi wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę i post w intencji Ukrainy. Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.Ponadto Caritas Polska zbiera fundusze na zakup lekarstw i żywności dla potrzebujących na Ukrainie.