Nasza Wspólnota Parafialna w sobotę 10 maja obchodzić będzie Uroczystość Odpustową związaną z obecnym w naszym franciszkańskim kościele czczonym przez wieki obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Świętujemy o godz. 6.30, 8.00, 9.00.  Uroczysta Msza święta odpustowa, na którą zapraszamy naszych parafian i sympatyków zostanie odprawiona o godz.18.00 a po mszy świętej ponowiony zostanie zgodnie z tradycją akt zawierzenia parafii i naszych rodzin Matce Bożej Pocieszenia. Kazania odpustowe wygłosi o. dk Paweł Kijko przebywający na praktyce pastoralnej w naszej parafii. Maryja zawsze gotowa jest otaczać nas Swoją Matczyną opieką. Przez wieki przed ten obraz przychodziły rzesze wiernych aby prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo i potrzebne łaski. Któż z nas nigdy nie doświadczył strapienia? Kto z nas nie cierpiał z powodu krzywdy, upokorzenia, poważnego zakłopotania, doznanej niesprawiedliwości, czy wreszcie smutku spowodowanego naturalnym biegiem życia z bolesnymi jego zdarzeniami (choroba, czy śmierć kogoś bliskiego)? Strapienie jest nieodstępnym składnikiem naszego życia. Nie da się go uniknąć. Ważne jest jednak, abyśmy dzięki wierze obrócili je na nasze dobro duchowe.  Wspomniane duchowe dobro może umocnić naszą ufność do Boga, naszą więź z Bogiem, Tym, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym. Pocieszenie, którego wyglądamy od Boga i ludzi, przeżywając strapienie, w istocie jest niczym innym, jak pomocą w nowym, wolnym od lęków spojrzeniu, na niełatwe przeżycia, będące naszym udziałem. Pomocą w spojrzeniu, które w położeniu pozwala nam dostrzec wielką szanse naszego duchowego wzrostu.  Kościół od zawsze widział w Maryi znak Bożej łaskawości.