Odpowiedzialni za wspólnotę kościoła każdego miesiąca, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: "Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie". Ojciec Święty mówił o tym dwa miesiące temu, 23 listopada ub. r., uczestnikom międzynarodowej konferencji pt. "Kościół w służbie osób chorych w podeszłym wieku". Zorganizowała ją w Watykanie Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. "Chciałbym dziś raz jeszcze powiedzieć, że osoby starsze miały zawsze ważną rolę w Kościele i mają ją nadal. A dziś jeszcze bardziej Kościół powinien dawać całemu społeczeństwu przykład, że mimo nieuniknionych dolegliwości, nieraz nawet ciężkich, osoby te są zawsze ważne i, co więcej, niezbędne. Niosą z sobą pamięć i mądrość życiową, aby przekazywać je innym, i pełnoprawnie uczestniczą w misji Kościoła – podkreślił Papież. – Przypomnijmy, że życie ludzkie zachowuje zawsze w oczach Bożych wartość, niezależnie od wszelkich koncepcji dyskryminujących. Chciałbym pozdrowić osoby starsze. Drodzy przyjaciele, nie jesteście tylko odbiorcami głoszenia ewangelicznego orędzia, ale jesteście też zawsze jego pełnoprawnymi głosicielami mocą waszego Chrztu. Codziennie możecie żyć jako świadkowie Pana w swych rodzinach, parafiach i innych środowiskach, w których bywacie, zaznajamiając z Chrystusem i Jego Ewangelią zwłaszcza najmłodszych". Papież poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W lutym mamy się modlić, "aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej".