Dzień Życia Konsekrowanego – dzień ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, stwarzający okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną "obrać lepszą cząstkę" – podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej. Na ten dzień Konferencja Episkopatu Polski wystosowała okolicznościowy list, który będzie czytany we wszystkich świątyniach całego kraju. Biskupi przypominają w nim, że oprócz powszechnej konsekracji chrzcielnej, w której uczestniczą wszyscy ochrzczeni, istnieją ponadto w Kościele osoby: mężczyźni i kobiety, którzy przez ślubowanie rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości są w sposób szczególny poświęceni Bogu, całkowicie oddają się Mu do dyspozycji. "Nie jest to osobna, jakby dodatkowa konsekracja, ale bardziej radykalna realizacja zobowiązań płynących z chrztu świętego" – tłumaczą pasterze. Episkopat zachęca wiernych do wdzięczniej pamięci przed Bogiem o tych, którzy na całym świecie dają świadectwo życia dla Boga. Zakonnicy i zakonnice troszczą się o sprawy Boga i ludzi, zakładają przedszkola, szkoły, szpitale, a nade wszystko ofiarują swoją modlitwę – mówili uczestnicy konferencji prasowej, zorganizowanej dziś w Warszawie.