Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego w uroczystość Matki Bożej z Lourdes. Został ustanowiony przez bł. Jana Pawła II 13 maja 1992 r. w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na jego życie. Obchody tego dnia za każdym razem przypominają nam o szacunku do człowieka chorego i cierpiącego. Są też okazją do zaakcentowania konieczności zapewnienia chorym dobrej opieki, dowartościowania ich cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. W tym roku po raz XXII będziemy obchodzili Światowy Dzień Chorego, którego hasłem są słowa: „Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1J 3,16)”. Kościół rozpoznaje w chorych szczególną obecność cierpiącego Chrystusa pisze Papież Franciszek w Orędziu na ten dzień. Kościół towarzyszy ludziom chorym w sposób szczególny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewangelii św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18). Dla umocnienia w chorobie mamy specjalny dar – sakrament chorych. Olej chorych jest co roku błogosławiony w katedrach w ramach Mszy Krzyżma sprawowanej przez biskupa w poranek Wielkiego Czwartku. Jest dostępny w każdej parafii, a sakrament namaszczenia może być udzielany w każdym czasie chorym proszącym o niego.