W dniu wczorajszym nasza Wspólnota parafialna przeżywała czas kanonicznej wizytacji biskupiej. Biskupem dokonującym wizytacji był Ks. Bp. Adam Szal, który jest biskupem pomocniczym naszej Archidiecezji Przemyskiej. W programie spotkania z księdzem biskupem  były między innymi: uroczysta Msza św. z sakramentem chorych dla osób starszych, chorych i samotnych o godz. 9.00, odwiedziny osób chorych w parafii, wizytacja kancelarii i spotkanie z kapłanami pracujacymi w naszej parafii. O godz. 15.00 wspólnie z ks. biskupem odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego po czym miało miejsce spotkanie z grupami duszpasterskimi działającymi przy naszej parafii. O godz. 17.00 przy udziale ks. biskupa została odprawiona msza święta dla dzieci. Kulminacyjnym momentem tego dnia była msza święta o godz. 18.30, której przewodniczył ks. biskup Adam w intencji wszystkich parafian, podczas której sakrament bierzmowania przyjęła młodzież klas III Gimnazjum Nr 1. Wizytacja biskupia w ramach prawa kościelnego jest wydarzeniem naturalnym i koniecznym. Odbywa się ona raz na 5 lat. Wizytacja parafii wchodzących w skład diecezji jest obowiązkiem każdego biskupa ordynariusza lub delegowanego biskupa pomocniczego. Jest to nie tyle czas sprawdzania, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi.