Misjonarze zostawiają swoje domy i idą głosić Ewangelię. Większość z nich wybiera kraje tzw. Trzeciego Świata, w najbiedniejszych i najtrudniejszych do pracy zakątkach kuli ziemskiej. Dziś głoszą Ewangelię, pomagają miejscowej ludności, leczą i edukują w 94 krajach. Aby wspomóc misjonarzy i pomóc ludziom a zwłaszcza swoim rówieśnikom w krajach misyjnych powstali tzw. "Kolędnicy Misyjni". Zwyczaj ich  kolędowania narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie odwiedzają domy z okazji Święta Trzech Króli. W Polsce grupy małych misjonarzy po raz pierwszy ruszyły w świat w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. Ci szczególni kolędnicy to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, ale do udziału w kolędzie zapraszają także innych zrzeszonych w różnych szkolnych i parafialnych grupach. Pomagają im w tym katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dorośli z parafialnych stowarzyszeń. Do kolędowania przygotowują się przez wiele miesięcy ucząc się jasełek, w których zawarte są elementy kultury kraju, na rzecz którego zbierają datki. Całą uzbieraną kwotę Misyjni Kolędnicy przesyłają do działającego od ponad 151 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie. Tam zbierane są kwoty wszystkich kolędników a następnie realizowane projekty danego misyjnego kraju. W tym czasie również w kościołach przypomina się o powszechnym obowiązku głoszenia nauki Chrystusa, wspieraniu misji i zbierana jest składka na ich rzecz.