W niedzielę 9 listopada gościliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej Siostrę Michaelę Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. W czasie mszy świętych s. Michaela przedstawiła zebranym wiernym charakter swojej posługi w hospicjum, które za Jej staraniem powstało w Wilnie. Misją hospicjum, podkreśliła s. Michaela, jest pragnienie niesienia pomocy osobom cierpiącym, chorym oraz umierającym. Służąc takim osobom służymy samemu Chrystusowi, który w sposób niejednokrotnie trudny do opisania cierpi w człowieku. O takich ludziach świat dziś nie chce pamiętać, wyrzucając ich poza margines swoich zainteresowań. W takich osobach i przez takie osoby Chrystus cierpiący woła do ludzi o miłość, której w obecnym zmaterializowanym świecie jest coraz mniej. Współczesny człowiek – zauważyła S. Michaela, zmaga się z dotykającym jego życia egoizmem, w którym nie ma miejsca na miłość i szacunek. A jeśli tak jest, to nie liczy się człowiek. Można z nim zrobić wszystko w imię lansowanych przez media różnych haseł próbujących usprawiedliwiać takie podejście do człowieka i wartości jego życia. S. Michaela mówiła także o historii powstania samego hospicjum. Po długich staraniach, zmaganiach z różnymi trudnościami, dzięki pomocy ludzi o wielkim i wrażliwym sercu udało nam się w Wilnie wyremontować XVII – wieczny budynek i dostosować go do potrzeb domu dla osób chorych i umierających na raka tak dzieci jak i dorosłych. Hospicjum Bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie świadczy pomoc osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi i innymi chorobami w ich terminalnej fazie.