W dniu dzisiejszym zakończyło się kolejne Europejskie Spotkanie Młodych. Wspomniane spotkanie rozpoczęło się 28 grudnia roku 2013 zakończyło się natomiast 1 stycznia 2014 roku. Miejscem Spotkania był region Alzacji oraz w region przygraniczny Ortenau w Badenii (Niemcy). Wspólnota z Taizé przygotowała to Spotkanie na zaproszenie diecezji katolickich i kościołów protestanckich położonych po obu stronach Renu. Zgromadziło ono dziesiątki tysięcy młodych ludzi pragnących uczestniczyć w kolejnym etapie „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”, zainicjowanej przez Brata Rogera w końcu lat siedemdziesiątych. Młodzi ludzie z całej Europy i z innych kontynentów zostali przyjęci przez parafie, wspólnoty i mieszkańców tego regionu. Alzacja i Badenia, powiązane ze sobą przez dialog i wieloraką solidarność, dają w samym centrum Europy świadectwo pojednania między narodami. Strasburg to miasto, które czerpie bogactwo z tego, że spotykają się w nim różne kultury. Można tam będzie znaleźć znaki nadziei tak potrzebne do budowania Europy pojednanej. 30.000 młodych Europejczyków czyniło w tych dniach widzialną wielką wspólnotę przyjaźni”. Wśród nich znajdowało się ponad 4500 Polaków, 2600 Ukraińców, 1400 Włochów, 1200 Chorwatów, 1000 Białorusinów… Z mieszkańcami Alzacji i niemieckiego regionu Ortenau, którzy ich ugościli zastanawiało się, „co zrobić, żeby komunia między ludźmi kochającymi Chrystusa stała się dostrzegalna”. W „Czterech propozycjach na rok 2014”, które każdy otrzymał po przyjeździe, brat Alois, przeor Taizé, zachęcałdo autentycznego życia wiarą.