Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć  o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy  przelewali swoją krew i oddawali życie Ojczyzny. Zapraszamy więc Wszystkich, którzy we wspólnocie pragną modlić się w intencji naszej Ojczyzny na godz. 18.30, na Mszę świętą. Dobrze wiemy, że żyjemy w trudnych czasach i właśnie szczególnie dzisiaj, Ojczyzna nasza potrzebuje modlitwy.    Jest to ważna sprawa, bo dotyczy naszej Ojczyzny – miejsca bliskiemu sercu każdego Polaka. Modlitwa za Ojczyznę jest bardzo potrzebna! Relatywizm, zatarcie prawdy o Bogu zaciera prawdę o człowieku i otwiera świat na działanie zła. Okazywanie braku przyzwolenia dla najmniejszych jego przejawów jest sposobem dla każdego z nas, aby nawet skromnymi siłami stawiać zaporę złu w swoim otoczeniu. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim pielęgnowanie pamięci. To bardzo ważne zadanie zwłaszcza wtedy, gdy widzimy, jak wielu – swoich i obcych – próbuje zniekształcać naszą historię. W imię fałszywie rozumianego pojednania oraz otwarcia na świat chcą pozbawić nas blasku naszych zwycięstw i oskarżają o niepopełnione zbrodnie. Naszym obowiązkiem jest troska o ducha narodowego. O to, aby nie zatruwały go grzechy narodowe, za które nieraz surowo pokutowaliśmy. Wśród tych grzechów najcięższe to: pijaństwo, niezgoda, służalczość obcym mocarstwom, brak odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe. Trzeba wyzbyć się grzechu pijaństwa, który prowadzi do degeneracji całych rodzin, zwłaszcza młodego pokolenia. Jest źródłem biedy materialnej i duchowej.  Potrzeba nam nowej solidarności społecznej: troski o wspólne dobro. Nie może nam być obojętny los najsłabszych grup społecznych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i chorych.