W Wielki Czwartek, 2 kwietnia, przypada 10. rocznica śmieci Jana Pawła II.  Można powiedzieć patrząc na życie i pontyfikat papieża Jana Pawła II, że mottem Jego posługi Kościołowi i ludziom były słowa "Dla siebie nic, dla innych wszystko". Tak żył i szedł drogą Chrystusa – nasz Rodak Karol Wojtyła – Jan Paweł II. To On pokazał nam prawdziwy sens życia. Zachwycił cały świat – nie na chwilę, nie na kilka lat. Ten zachwyt trwa niezmiennie do dzisiaj – dziesięć lat po Jego śmierci,  37 lat od wyboru na papieża. I tak zapewne będzie w przyszłości . Chcąc w  godny sposób uczcić tę rocznicę, chcemy przedstawić materiały dotyczące życia i Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II / Karola Wojtyły.  Jesteśmy przekonani jak i większość naszych rodaków, że wiemy dokąd podążał przez całe swoje życie Jan Paweł II – Ku świętości! Niech więc materiał zgromadzony  na tych stronach będzie tego niezbitym dowodem i świadectwem. Papież Jan Paweł II był wiarygodnym świadkiem Chrystusa i dawał o nim niepodważalne świadectwo. Było to najpierw świadectwo życia. Świadectwo zwykłej ludzkiej codzienności, pełnej licznych obowiązków, w której urzeczywistniała się praca pasterska, a zwłaszcza głoszenie słowa Bożego wypowiadane mocnym, pewnym i pełnym mocy głosem.Ten szczególny głos stopniowo słabł i zanikał, był wypowiadany z trudem i bólem, aż w końcu zamilkł … Ale świadectwo trwało nadal, niezmiennie. Było to także świadectwo cierpienia. Mądrze i wiarygodnie pisał o nim Jan Paweł II w swoim liście apostolskim " Salvifici doloris".