PONIEDZIAŁEK 21 wrzesień 2015 r.
6.30–Za + Antoniego Banach (greg.21/30)
8.00-Za+ Krystynę Kraczkowską int.od Rodziców i Sióstr(greg.21/30)
9.00–Za ++ Marię, Jana, Marię i Józefa
18.30–1.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o szczęśliwą podróż i pobyt za granicą
dla Syna i Matki
2.Za + Czesława Cynar w 13 rocz. śmierci
3.Za ++ Grażynę Dusznik,Grażynę Maciejczak oraz Mieczysława Cyganik
4.Za + Władysława Wołoszyn (greg.21/30)
WTOREK 22 wrzesień 2015 r.
6.30–Za + Antoniego Banach (greg.22/30)
8.00-O błog. Boże opiekę MB dla uczestników modlitw przy kapliczce Jezusa Miłosiernego na Błoniach
9.00–Za + Krystynę Kraczkowską int.od Rodziców i Sióstr(greg.22/30)
18.30-1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne łaski dla Rodziny Menio
2.W intencji dobrej spowiedzi prosi Helena
3.Za + Władysława Wołoszyn (greg.22/30)
4.Za + Mieczysława Stabryła int.od XIV Róży Męskiej i FZŚ
ŚRODA – 23 wrzesień 2015 r.  
6.30–Za + Antoniego Banach (greg.23/30)
8.00-1.O błog. Boże dla Amelki przebywającej za granicą
2.Za + Krystynę Kraczkowską int.od Rodziców i Sióstr(greg.23/30)
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej
18.30–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.Za ++ Janinę i Juliana Bąk
3.Za + Władysława Wołoszyn (greg.23/30)
CZWARTEK – 24 wrzesień 2015 r.
6.30-Za + Za + Antoniego Banach (greg.24/30)
8.00-Za + Annę Dżułyk int. od sąsiadów z klatki
9.00-Za + Krystynę Kraczkowską int.od Rodziców i Sióstr(greg.24/30)
18.30-1.O potrzebne łaski i zdrowie dla Renaty i Piotra Kobiałków oraz ich dzieci
2.Za + Władysława Wołoszyn (greg.24/30)
3.Za ++ Rodziców; Michała w 8 rocz.śmierci i Helenę Gliniany
4.Za ++ Jadwigę i Ryszarda Czechów
PIĄTEK – 25 wrzesień 2015 r.
6.30-Za + Za + Antoniego Banach (greg.25/30)
8.00-Za + Krystynę Kraczkowską int.od Rodziców i Sióstr(greg.25/30)
9.00-Za + Karola Wielgos w rocz.śmierci
18.30-1.O potrzebne łaski i zdrowie dla Jagody i Zosi Faluszczak
2.Za + Annę Dżułyk int.od sąsiadów z klatki
3.Za + Władysława Wołoszyn (greg.25/30)
4.Za + Marię Fal
 SOBOTA – 26 wrzesień 2015 r.
6.30-Za + Za + Antoniego Banach (greg.26/30)
8.00-Za + Krzysztofa Wolanina int. od pracowników firmy Pass Pol
9.00-1.Za + Krystynę Kraczkowską int.od Rodziców i Sióstr(greg.26/30)
2.Za + Marię
18.30-1.Za ++ Danielę i Mieczysława Toczek
2.Za ++ Marię i Karola
3.Za + Władysława Wołoszyn (greg.26/30)
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 WRZESIEŃ 2015 r.
6.45–W intencji Parafian
8.00–Dziękczynna za 34 lata życia Damiana z prośbą o błog.Boże opiekę Matki Bożej
oraz Dary Ducha Świętego dla całej Rodziny
9.15–1.Za + Krystynę Kraczkowską int. od Rodziców i Sióstr(greg.27/30)
2.Za + Władysława Wołoszyn (greg.27/30)
10.30–Za ++ Barbarę Moskal i Jacka Rudak
12.00-Za + Antoniego Banach (greg.27/30)
15.00-Intencja FZŚ
19.00–Za + Krzysztofa Wolanina int.od wujka Kazimierza z Rodziną