Kościół w Polsce od lat upomina się o prawdziwą i dalekowzroczną politykę prorodzinną. "Caritas dla rodziny" – pod takim hasłem będzie przebiegać 71. Tydzień Miłosierdzia w dniach 12-19 kwietnia br. Przygotowuje go Komisja Charytatywna Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska.  Kolejny Tydzień Miłosierdzia jest okazją do wsparcia polskich rodzin przez wspólnoty parafialne modlitwą, miłością i pomocą miłosiernego serca – tłumaczy prof. KUL ks. dr hab. Wiesław Przygoda, konsultor Komisji Charytatywnej KEP. Kondycja ekonomiczno-społeczna rodzin w Polsce jest zróżnicowana. Niewątpliwie istnieje sporo rodzin dobrze sytuowanych oraz średnio zamożnych. Największą grupę stanowią rodziny, które zaspokajają swoje podstawowe potrzeby na zadowalającym poziomie i nie cierpią biedy. Jak jednak wskazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego "Warunki życia rodzin w Polsce" z 2014 r., w naszym kraju są również rodziny, które cierpią biedę i nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb swoim członkom, co szczególnie boleśnie odczuwają dzieci. – Rodziny te, bez względu na przyczyny swego ubóstwa, stanowią duże wyzwanie dla służb socjalnych państwa, ale także dla instytucji charytatywnych Kościoła, który obok potrzeb materialnych, psychicznych i społecznych stara się dostrzegać i wychodzić naprzeciw także potrzebom duchowym członków tych rodzin. Kościół w Polsce podejmuje kompleksowe działania w dialogu z władzami rządowymi i samorządowymi, mającymi na celu dobro małżonków i rodzin. Szczególną rolę w tym zakresie spełnia na szczeblu krajowym Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, a w diecezjach wydziały duszpasterstwa rodzin i diecezjalni duszpasterze rodzin.