Maj jest miesiącem poświęconym Najświętszej Marii Pannie, natomiast czerwiec to czas, kiedy w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z już czasów średniowiecza. Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Pan Jezus ukazał jej się cztery razy. Podczas drugiego objawienia w roku 1674, Chrystus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. "To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach". Ostatni raz Jezus objawił się zakonnicy w piątek 10 czerwca 1675 roku po oktawie Bożego Ciała. Wówczas m. in. zażądał …”aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia". Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque aż dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a także święto dla niektórych diecezji i zakonów zatwierdzono w 1765 r. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Natomiast pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Papież Leon XIII zatwierdził ją do odmawiania publicznego oraz dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego. Św. Jan Paweł II wzywał, by pielęgnować kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.