9 sierpnia mija 24. rocznica śmierci męczeńskiej polskich franciszkanów w Peru, którzy jeszcze w tym roku zostaną ogłoszeni błogosławionymi. Z tej okazji w najbliższą niedzielę w rodzinnych stronach męczenników odbędą się uroczystości dziękczynne za ich życie, pracę i wierność Bogu do końca, z prośbą o dobre owoce beatyfikacji.  Mszom św. z udziałem ich krewnych i przyjaciół przewodniczyć będzie prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz – o godz. 11.00 w Zawadzie k. Tarnowa, z której wywodził się o. Zbigniew Strzałkowski, a o godz. 17.00 w Łękawicy k. Żywca, w której urodził się o. Michał Tomaszek.  Tego dnia we wszystkich kościołach prowadzonych przez zakony męskie będzie odczytany specjalny list im poświęcony, wydany przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.  Telewizja Polska o godz. 11.05 przypomni na wszystkich 16 antenach TVP Regionalna półgodzinny reportaż z 2006 r. „Pokój i dobro”. Ponadto na tę okazję został wydany kalendarz na Nowy Rok Pański 2016 w pełni poświęcony misjonarzom-męczennikom, który będzie można nabyć w Zawadzie i Łękawicy oraz w Sekretariacie ds. misji u franciszkanów w Krakowie przy ul. Hetmana Żółkiewskiego 14. 9 sierpnia na specjalnej stronie w czterech językach (polskim, włoskim, hiszpańskim i angielskim). Link do tej strony można znaleźć pod odpowiednim odnośnikiem – Polscy męczennicy z Peru na naszej parafialnej stronie internetowej. Tu będzie można obejrzeć nową partię zdjęć związanych ze śmiercią i pogrzebem misjonarzy. Po 5 grudnia w świątyniach będzie możliwy kult publiczny męczenników, a modlitwy za ich wstawiennictwem będą mogły odbywać się pod przewodnictwem kapłanów.  Słudzy Boży: Zbigniew i Michał zginęli za wiarę z rąk terrorystów z komunistycznego ugrupowania Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak) 9 sierpnia 1991 r. Proces beatyfikacyjny franciszkanów rozpoczął się w 1996 roku.