Matka Boża Pocieszenia odbiera w naszej wspólnocie parafialnej szczególną cześć. Wyrazem naszej miłości jest Odpust, który będziemy przeżywać w naszej parafii w sobotę 9 maja br. Świętujemy o godz. 6.30, 8.00, 9.00. Natomiast o godz. 18.00 Uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył będzie oraz Słowo Boże wygłosi O. Jarosław Zachariasz – Prowincjał naszej Krakowskiej Prowincji zakonnej. O kulcie Matki Bożej w Jej wizerunku obecnym w naszym kościele mówił O. Sławomir Zieliński ze Lwowa przygotowując nas do uroczystości odpustowej w ramach Triduum – poprzez Słowo Boże, które głosił prowadząc nas drogą trzech słów wpisujących się w życie Matki Bożej jak również w historię naszego sanktuarium: Jestem, Pamiętam, Czuwam. Obecne uroczystości odpustowe połączone są z 10. rocznicą wyniesienia naszego franciszkańskiego kościoła do rangi Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej. Maryja zawsze gotowa jest otaczać nas Swoją Matczyną opieką. Przez wieki przed ten obraz przychodziły rzesze wiernych aby prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo i potrzebne łaski. Gromadzimy się dzisiaj w tym sanktuarium w 10 – tą rocznicę jego ustanowienia przez Ks. Abp Józefa Michalika – mówił O. Prowincjał w wygłoszonej podczas mszy świętej homilii – aby do Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Sanockiej kierować nasze modlitwy wyrażające nasze prośby i pragnienia oraz podziękowania za jej nad nami opieką. Czy wspomniany jubileusz jest dobrą okazją aby ją tak uczcić – pytał kaznodzieja. Myślę, że tak bo w historię tego miejsca i samego obrazu Pani Sanockiej wpisują się wieki historii i miejsca i obrazu oraz ludzi, którzy z głęboką wiarą pielgrzymowali do swojej Matki oczekując wsparcia i pociechy.