Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. Pierwsza z nich to: „Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają”. Papież Franciszek, sam pochodzący z rodziny włoskich emigrantów w Argentynie, jest bardzo wrażliwy na tę problematykę. Swą pierwszą podróż apostolską odbył w lipcu 2013 r. na włoską wyspę Lampedusa właśnie w związku z dramatem przybywających tam uchodźców. A w pierwszą w swoim pontyfikacie Niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia 2013 r., przypomniał, że uchodźcami byli również Jezus, Maryja i Józef. „Dziś Ewangelia przedstawia nam Świętą Rodzinę na bolesnej drodze wygnania, w poszukiwaniu schronienia w Egipcie – mówił Papież. – Józef, Maryja i Jezus doświadczają dramatycznej sytuacji uchodźców, naznaczonej trwogą, niepewnością i niewygodami. Niestety, za naszych dni miliony rodzin mogą się rozpoznać w tej smutnej rzeczywistości. Niemal każdego dnia telewizja i gazety przynoszą wieści o uchodźcach, którzy uciekają przed głodem, wojną czy innymi poważnymi zagrożeniami, w poszukiwaniu bezpieczeństwa i godnego życia dla siebie i swoich rodzin. W dalekich stronach, nawet jeśli znajdą pracę, nie zawsze uchodźcy i imigranci spotykają się z prawdziwą gościnnością, szacunkiem, docenieniem wartości, które ze sobą niosą. Ich słuszne oczekiwania ścierają się ze złożonymi sytuacjami i trudnościami, które niekiedy wydają się nie do przezwyciężenia. Stąd, gdy spoglądamy na Świętą Rodzinę z Nazaretu zmuszoną uchodzić, pomyślmy o dramacie tych migrantów i uchodźców, którzy padają ofiarą odrzucenia i wyzysku, handlu żywym towarem i niewolniczej pracy”.  Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W czerwcu mamy się modlić, „aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym”.