Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. Pierwsza z nich to: „Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży”. Papież pracuje obecnie nad encykliką na ten temat. Mówił o tym dziennikarzom w czasie swej niedawnej podróży apostolskiej do Azji podczas przelotu 15 stycznia ze Sri Lanki na Filipiny. „Zawłaszczyliśmy sobie trochę przyrodę, siostrę Ziemię, matkę Ziemię. Pamiętam, co powiedział mi kiedyś pewien stary rolnik: «Bóg wybacza zawsze, my ludzie czasami, przyroda nigdy». Jeśli ją spoliczkujesz, ona ci ze swej strony odda – mówił Franciszek. – Sądzę, że nazbyt wyeksploatowaliśmy przyrodę – na przykład przez wylesianie, tak jak w Amazonii. Inny aspekt to monokultura. Rolnicy wiedzą, że jeśli uprawiają kukurydzę przez trzy lata, to trzeba się zatrzymać i przez dwa-trzy lata uprawiać coś innego, żeby nasycić ziemię azotem, tak by była bardziej żyzna. U nas w Argentynie na przykład uprawia się tylko soję i to tak długo, aż ziemia się nie wyjałowi. Nie wszyscy, ale to tylko przykład, jak wiele innych. Myślę, że człowiek posunął się za daleko. Bogu dzięki wielu dziś o tym mówi. Chciałbym przypomnieć mojego umiłowanego brata (patriarchę Konstantynopola) Bartłomieja, który od wielu lat porusza tę sprawę. Przeczytałem dużo jego wypowiedzi, żeby przygotować tę encyklikę. Jej pierwszą redakcję sporządził ze swoim zespołem kard. Turkson (kierujący watykańską dykasterią sprawiedliwości i pokoju). Następnie podjąłem pracę nad nią z moimi pomocnikami". Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W kwietniu mamy się modlić, „aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła”.