Aby lepiej przygotować nasze serca do obchodów odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia i jubileuszu 10 lat utworzenia przy naszym kościele sanktuarium MBP w środę rozpoczniemy Triduum ku czci Pani Ziemi Sanockiej. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.30 kazania jubileuszowe wygłosi o. Sławomir Zieliński ze Lwowa. Któż z nas nigdy nie doświadczył strapienia? Kto z nas nie cierpiał z powodu krzywdy, upokorzenia, poważnego zakłopotania, doznanej niesprawiedliwości, czy wreszcie smutku spowodowanego naturalnym biegiem życia z bolesnymi jego zdarzeniami (choroba, czy śmierć kogoś bliskiego)? Strapienie jest nieodstępnym składnikiem naszego życia. Nie da się go uniknąć. Ważne jest jednak, abyśmy je, dzięki wierze obrócili na nasze dobro duchowe, aby ono umocniło naszą ufność do Boga, naszą więź z Bogiem, Tym, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym. Pocieszenie, którego wyglądamy od Boga i ludzi, przeżywając strapienie, w istocie jest niczym innym, jak pomocą w nowym, wolnym od lęków spojrzeniu, na niełatwe przeżycia, będące naszym udziałem. Pomocą w spojrzeniu, które w położeniu pozwala nam dostrzec wielką szanse naszego duchowego wzrostu. Bóg przychodzi nam z pomocą, pociesza w każdym naszym utrapieniu, przez ludzi… Najpierw, przez Nią, najwspanialszą i najpełniejszą w zjednoczeniu z Bogiem, Matkę Zbawiciela. Każda Liturgia Mszy świętej, kolejny raz mówi nam o relacji o spotkaniu człowieka zakłopotanego, strapionego zmartwieniem z Bożą łaskawością, z pocieszeniem wyjednanym mu przez Maryję.