Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Adoracja Najświętszego Sakramentu staje się niewyczerpanym źródłem świętości. Ojciec Święty Benedykt XVI naucza: „Eucharystia znajduje się u źródła wszelkich form świętości i każdy z nas jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż to świętych uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej! (…). Świętość zawsze miała swoje centrum w sakramencie Eucharystii. Dlatego jest rzeczą konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę najświętszą tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie. (…). Celebracja i adoracja Eucharystii pozwala przybliżyć się do miłości Boga i przylgnąć do niej osobiście, aż do zjednoczenia z umiłowanym Panem. (…)”. Ojciec Święty przytacza wypowiedź św. Augustyna: „Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; (…) grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali”. Przygotowując się do Odpustu Parafialnego związanego z tytułem naszego parafialnego kościoła. Zapraszamy więc parafian i sympatyków do udziału w nabożeństwie 40. godzinnym. Punktem kulminacyjnym nabożeństwa jest wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek od godz. 10.00 do Mszy św. wieczornej, w sobotę od godz. 15.00 do 18.30 i w niedzielę od godz. 16.00 do 19.00. Zapraszamy do osobistego spotkania z Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Czterdziestogodzinne nabożeństwo to trwająca nieprzerwanie 40 godzin lub trzy dni z przerwami nocnymi adoracja Najświętszego Sakramentu.