W poniedziałek 7 września na Mszy św. O godz. 18.30 zgromadziły się w naszej świątyni działające przy naszej parafii Grupy Duszpasterskie funkcjonujące przy naszej parafii. Msza św. Inaugurowała Nowy Rok duszpasterskiej pracy. Różnorodność grup przy parafii jak zaznaczył przewodniczący Mszy św. O. Proboszcz Zbigniew Kubit to różnorodność charyzmatów i działań podejmowanych na różnych polach. O. Gwardian zachęcił zebranych do żywego i jeszcze aktywniejszego zaangażowania w prowadzone dzieła zaznaczając ubogacający życie parafialne ich charakter. To dzieła potrzebne nie tylko parafii, co przede wszystkim wzrostowi duchowemu każdego parafianina. Nie mogą być to dzieła podejmowane tylko same dla siebie ale mają i powinny nieść ze sobą przesłanie głęboko służebne w każdym wymiarze. Na tej drodze nie możemy się zniechęcać. Będzie to ważne szczególnie wtedy, kiedy pojawi się zniechęcenie lub myśli niepokojące czy warto gdy owoców tak od razu nie widać. Tym bardziej trzeba się zmagać dając odważne świadectwo wiary, o które woła współczesny świat. Mottem naszej pracy niech będą słowa, które wybrałem rozpoczynając kapłańską drogę „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” Flp 4,13. Niech one nam towarzyszą i dodają odwagi. Nowy rok duszpasterski ma nas również poprowadzić ku obchodom Światowych Dni Młodzieży, które z udziałem Ojca św. odbędą się w Polsce, w Krakowie. Aby iść i owocnie głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu w wymiarze prac grup przyparafialnych, potrzebna jest przede wszystkim odnowiona i umocniona wiara. Musimy zatem nieustannie się nawracać, co oznacza codzienne odchodzenia od zła, unikanie grzechu, odrzucanie propozycji życia niezgodnego z Ewangelią. Podejmowanie trudu nowego życia realizuje się na ewangelicznym szlaku osobistych spotkań z Chrystusem. Zapewnia je codzienna modlitwa i wierne kroczenie w mocy Ducha Świętego po śladach Zbawiciela.