Trzy dni przed liturgiczną uroczystością św. Franciszka z Asyżu chcemy wykorzystać na refleksję nad życiem i drogą do świętości tego niezwykłego Bożego człowieka. Zapraszamy do wspólnego trwania na modlitwie! W tym roku chcemy szczególnie rozważyć trzy ważne wydarzenia, spotkania w życiu Świętego z Asyżu: spotkanie z Jezusem przed krzyżem w kościele św. Damiana w Asyżu,  spotkanie z Chrystusem na Alwernii, oraz spotkanie ze Zbawcą w tajemnicy śmierci cielesnej. Były one momentami na tyle mocnymi w życiu Franciszka, że po tych spotkaniach nie mógł pozostać już tym, kim był do tej pory. Bo jak można pozostać nieporuszonym, kiedy sam Odkupiciel przemawia do człowieka z wysokości krzyża i wzywa go do odnowy Kościoła.
To Jezus, który na tym krzyżu przedstawiony jest jako zwycięski i zmartwychwstały, daje nadzieje Franciszkowi, że w mocy Bożej jest w stanie odnowić i ożywić w Kościele to, co było już martwe, bez życia. I jakże można by było pozostać nieporuszonym, gdy ten sam Pan przychodzi i wyciska na ciele swojego sługi znaki swej męki, jako dowód szczególnego umiłowania i zjednoczenia. Przecież – ilekroć popatrzył na swoje ręce, nogi i bok – widział tam pieczęcie miłości. I w końcu, jak nie przyjąć i nie pozwolić wziąć się w objęcia Siostrze naszej śmierci cielesnej, przez którą Bóg zaprasza do przejścia, do chwały nieba. Trzy dni, trzy spotkania, trzy momenty refleksji nad świętością człowieka. Przyjdź, bo świętość rozpoczyna się od spotkania…….. z Bogiem! Na  nabożeństwa ujęte w ramach Triduum przygotowującego nas do uroczystości świętego Franciszka z Asyżu zapraszamy po mszy świętej o godz.18.30. Nabożeństwo „Transitus” upamiętnia śmierć Biedaczyny z Asyżu, który zmarł w nocy 3 października 1226 r. przy kapliczce Porcjunkuli, kolebce zakonu. Jak napisał św. Bonawentura w „Życiorysie większym”, św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprzez uczestnictwo w Triduum chcemy odpowiedzieć na to Franciszkowe zaproszenie by poczynić refleksję nad historią  oraz przesłaniem Jego życia. Program Triduum jest następujący: w czwartek 1 października zapraszamy na nabożeństwo – O krzyżu „ San Damiano” i adoracja krzyża – ( przewodniczy O. Stanisław Lelito ), piątek 2 października na  Nabożeństwo stygmatów św. Franciszka ( przewodniczy O. Adam Mikosiak ) oraz w sobotę 3 października na Nabożeństwo Transitus, któremu przewodniczyć będzie gwardian naszego klasztoru i proboszcz parafii O. Zbigniew Kubit. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. 
Red.