Pod hasłem Rodziny razem w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2015 r. przeżywać będziemy Tydzień Rodziny, który włączony jest do obchodów Roku Caritas. Tydzień Rodziny rozpocznie się w Dzień Matki i będzie trwał przez kolejne dni, do Dnia Dziecka. Obchody Tygodnia Rodziny skłaniają do refleksji nad doświadczeniami Caritas w działaniach na rzecz matek, ojców i dzieci. Przy okazji tych dni proponujemy połączenie w jedną ideę różnorodnych działań grup charytatywnych i placówek Caritas, podejmowanych na rzecz rodzin oraz osób potrzebujących m.in. pikników rodzinnych i festynów. Przez cały tydzień poszczególne parafie, grupy charytatywne i indywidualne osoby mogą rozważać zaproponowany program duchowy, który przygotowała Caritas Polska. Celem Tygodnia Rodziny jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby dzieci, które w rodzinie powinny znaleźć miejsce szczęśliwego dzieciństwa. Obchody są okazją do refleksji na temat codziennej troski o rodziny, a także służą prezentacji pracy, jaką Caritas wykonuje dla rodzin. Są równocześnie zachętą do aktywnego włączania się w konkretne dzieła miłosierdzia. Od 1993 roku Caritas organizuje akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dzięki niej od 21 lat pomoc otrzymuje kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. Tylko w 2013 roku w ramach akcji rozprowadzono blisko 3 miliony świec. Wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom co roku przeznaczane są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza również 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy. Program Skrzydła służy wsparciu dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną.