W dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku Kościół w Polsce przeżywa siódmy Tydzień Biblijny. Mamy się z czego cieszyć! Już przez siedem kolejnych lat jako duszpasterze i moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II możemy dziękować Panu Bogu za ten największy dar, jakim jest Jego Słowo, które – „gdy nadeszła pełnia czasu” – stało się ciałem i zamieszkało między nami w osobie Jezusa Chrystusa (por. J 1,14). Dar ten byłby jednak trudno dostępny, gdyby to samo Słowo Boga nie przyszło do ludzi pod postacią Pisma świętego. To dlatego Liturgia Słowa jest nierozdzielnie złączona z Liturgią Eucharystii, a sam Jezus z Nazaretu rozpoczyna swą publiczną działalność wezwaniem do nawrócenia, aby każdy człowiek mógł przyjąć głoszoną mu Ewangelię. Zaiste, bez autentycznej wiary w Ewangelię nie ma prawdziwej wiary w Eucharystię! Pierwszy dzień Tygodnia Biblijnego to Niedziela Biblijna. Z myślą o jak najlepszym, duchowym przygotowaniu wiernych Kościoła w Polsce do przeżywania w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka „Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II” rozpoczęło w ubiegłym roku publikację trzech opracowań poświęconych tematowi błogosławieństw. Wiadomo, że tematem tych Dni będą błogosławieństwa, które Jezus Chrystus kieruje do swoich uczniów i do całego świata. Równocześnie Kościół w Polsce będzie przeżywał 1050 rocznicę przyjęcia łaski wiary i chrztu. Po przybliżeniu błogosławieństw Apokalipsy, kierowanych przez zmartwychwstałego Pana do Kościoła prześladowanego, pragniemy w tym roku ukierunkować refleksję duszpasterzy i wiernych świeckich na błogosławieństwo, jakim jest sama wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.