Troska o zachowanie abstynencji od alkoholu przez dzieci i młodzież to główna intencja tegorocznego, 48. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału, 15 lutego i potrwa do soboty 21 lutego. Tydzień będzie przebiegał pod hasłem "Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu". W nawiązaniu do tradycji chrześcijańskiej, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału. Głównym motywem jest wynagradzanie za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych, włączenie wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne nałogi, a także wypraszanie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych. Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości przypomina, że "w każdej dobrze funkcjonującej parafii powinien to być tydzień zintensyfikowanej pracy trzeźwościowej". Powinna zostać podjęta m.in. próba stworzenia zespołów apostolstwa trzeźwości i grup modlitewnych, a także włączenia dzieci i młodzieży do różnych wspólnot formacyjnych, w tym do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jest to ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim. W Dziecięcej Krucjacie obowiązek codziennej modlitwy spełniany jest głównie przez modlitwę różańcową, a codzienna ofiara, która jest formą pokuty, podejmowana jest w intencji nawrócenia grzeszników. Wstrzemięźliwość w Dziecięcej Krucjacie oznacza powstrzymanie się od używania alkoholu, papierosów i innych środków oraz od takiego stylu życia, które niszczy zdrowie.