Dzisiaj, tak jak każdego 10 dnia miesiąca o godz. 18.30 naszym sanockim sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej zgromadzimy się na mszy świętej, aby modlić się w intencji Ojczyzny. Nasza obecność na wspomnianej eucharystii jest wyrazem pamięci, polskiego serca, wiary. Naszą modlitwą pragniemy ogarnąć wszystkie sprawy Ojczyzny. Kierujemy, więc naszą modlitwę ku przyszłości, ku nadziei w naszym życiu politycznym i wspólnotowym. Jest to pełna powagi oraz zadumy wspólnota liturgiczna, jakże inna od tego, co widzimy w mediach, co jest wyzbyte miłości, co jest pełne ataków w stosunku do tych, którzy szukają prawdy. Modlić się będziemy także w intencji  nowego prezydenta RP Andrzeja Dudy prosząc dla Niego o Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski na drogę służby Ojczyźnie. Jak wiemy gorącym Jego pragnieniem w sensie społecznym jest odtworzenie w Polsce wspólnoty, której dziś bardzo brakuje. Abyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać i w każdym przypadku ze słów, jakimi mówimy do siebie nawzajem, emanował szacunek. Jak podkreśla, politycy muszą na nowo zdobyć szacunek obywateli i odbudować zaufanie do polityki w ogóle. – To jest wielkie zadanie. Jeśli pytamy, jak to się dzieje, że w Polsce frekwencja wyborcza jest tak niska, że w krajach na zachodzie Europy znacznie więcej ludzi w tych procesach demokratycznych bezpośrednio, osobiście uczestniczy, to myślę, że przyczyną tego złego zjawiska jest to, że ludzie nie wierzą politykom. Nie ufają im. Natomiast Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński przed laty mówił, iż Ojczyzna to wspólnota ludzi związanych z konkretną sprawą, historią.Dzisiaj ciągle słyszymy o demokracji, a czy nie jest tak, że dziś coraz częściej widzimy dyktaturę relatywizmu i przemocy. Przypomniał w tym kontekście nauczanie Jana Pawła II, który powiedział, że demokracja ma być oparta na wartościach i ma służyć człowiekowi. Chlubimy się, że jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym i mamy wrodzoną tolerancję, lecz czyżby poprawność polityczna była ponad prawdą i sprawiedliwością?