1.Taca remontowa z poprzedniej niedzieli przeznaczona na malowanie pokoi w naszym klasztorze wyniosła 6 250 zł i 5 Dolarów Amerykańskich i 5 Dolarów Kanadyjskich. Dziękujemy ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

2.W dniu dzisiejszym po Mszach św. Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny zbiera ofiary na organizację turnusów wakacyjnych w naszej świetlicy przy-klasztornej dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych pozostających w czasie wakacji w naszym mieście. Za składane ofiary z serca Wam dziękujemy.

3.Do końca sierpnia w naszym kościele, w dni powszednie nie odprawiamy Mszy św. o godz. 8.00 rano.

4.Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna w poniedziałki i piątki od godz. 16.00 do 17.30. W sprawach pilnych można zgłaszać się po Mszach świę-tych.

5.W przyszłą niedzielę, 17 lipca na Mszy św. o godz. 12.00 nastąpi oficjalne objecie urzędu proboszcza przez o. Bartosza Pawłowskiego, nowego gwardiana. Wprowadzenia w urząd dokona ks. dziekan Andrzej Skiba. Módlmy się w intencjach nowego przełożonego prosząc o potrzebne łaski w kapłańskim posługiwaniu i życiu zakonnym. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy św. na rozpoczęcie proboszczowskiego posługiwania o. Bartosza.

6.Komisja Episkopatu Polski w roku 2000 – w roku Wielkiego Jubileuszu powołała Stowarzyszenie MIVA Polska. Celem statutowym jest pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Polscy misjonarze pracujący w ponad 90 krajach świata (przeważnie Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków transportu: samochodów (terenowych), motorów, rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych. Każdy może wziąć udział w Akcji św. Krzysztof pomaga misjonarzom docierać do najbardziej potrzebujących. Akcja Św. Krzysztof – to apel MIVA Polska do kierowców, aby jako podziękowanie za bezpiecznie przejechane kilometry złożyli dar na misyjne środki transportu. Hasło tej akcji, to: „1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy”. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu. Na prośbę naszych franciszkańskich misjonarzy pracujących w Pariacoto, potrzebujących samochód terenowy, będziemy mogli odpowiedzieć składając dobrowolną ofiarę do puszki. Poświęcenie pojazdów odbędzie się w kolejną niedzielę, 24 lipca br.