W środę, 11 maja 2016 r. o godz. 12.30, w Domu Biskupim w Przemyślu, ks. abp Adam Szal objął kanonicznie Archidiecezję Przemyską. Akt urzędowego przejęcia obowiązków Metropolity Przemyskiego wyglądał następująco: ks. abp Adam Szal, dotychczasowy Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, w obecności Administratora Apostolskiego ks. abpa Józefa Michalika oraz Kolegium Konsultorów Archidiecezji Przemyskiej (bpa Stanisława Jamrozka, ks. prał. Józefa Bara, ks. prał. Marka Ciska, ks. prał. Bartosza Rajnowskiego oraz ks. prał. Mieczysława Rusina), okazał zebranym pismo Stolicy Apostolskiej, informujące, że Ojciec Święty Franciszek mianował go 30 kwietnia 2016 r. Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim obrządku łacińskiego.

Obecni zapoznali się z treścią pisma, stwierdzili jego autentyczność i poświadczyli to własnoręcznym podpisem. Tym samym, na mocy kan. 382 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, abp Adam Szal objął kanonicznie Archidiecezję Przemyską, zaś abp Józef Michalik przestał być Administratorem Apostolskim i zyskał tytuł „Arcybiskupa Seniora”. Uroczysty ingres abpa Adama Szala do Archikatedry Przemyskiej odbędzie się w sobotę, 21 maja 2016 r. o godz. 10.00.

Za www.przemyska.pl/Red.