Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest tak wielkim wydarzeniem, że wierzący w Chrystusa gromadzą się na modlitwę nie tylko w sam dzień Pięćdziesiątnicy, lecz także czuwają na wieczornej, a niekiedy także nocnej modlitwie. Mają bowiem świadomość, że prawdziwe głoszenie Ewangelii, pełna wiary celebracja liturgii i przemiana świata przez miłość może się dokonywać tylko w mocy Ducha Świętego. Wszystkie inne sprawy są pomocnicze i podporządkowane tej jednej, najbardziej podstawowej. Jezus rozpoczynał publiczną działalność nie mając żadnych innych środków poza namaszczeniem Duchem Świętym.

Również apostołowie, tworzący pierwszą wspólnotę Kościoła, wyruszyli na podbój świata nie mając dwu sukien ani sakiewki, zgodnie z poleceniem Mistrza. Mieli natomiast w sercu ogień, zapalony przez Ducha Świętego i byli prowadzeni przez wicher, który ich prowadził w określonym kierunku. To pierwotne doświadczenie powinno zawsze dominować w duszpasterstwie. Choć dziś korzystamy ze wszelkich dostępnych środków, to jednak główna nadzieja nie może być położona w nich, lecz w działaniu Ducha Świętego, który wlewa wiarę w ludzkie serca, budzi w nich nadzieję i daje im miłość. Powinniśmy o tej prawdzie zaświadczyć gromadząc wspólnotę parafialną wokół jednego tematu, mianowicie przyjęcia Ducha Świętego. Czas kiedy przeżywamy 1050 rocznicę chrztu Polski powinien być naznaczony modlitwą dziękczynną za dar wiary i wołaniem o jej rozwój, szczególnie w odniesieniu do sakramentu chrztu i bierzmowania. Dlatego w imieniu grupy duszpasterskiej, którą jest Odnowa w Duchu Świętym zapraszamy na czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie to odbędzie się w sobotę 14. maja o godz. 19.30.

Red.