Dzień Świętości Życia został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1998 roku. Była to odpowiedz na słowa Jana Pawła II zawarte encyklice Evangelium Vitae. Jego celem jest przypomnienie o nadrzędnej wartości ludzkiego życia. Dzień Świętości Życia przypada zwykle 25 marca. W tym roku jednak, ze względu na Święta Wielkanocne, obchody tego święta mają miejsce 4 kwietnia. Ojciec Święta Jan Paweł II zaproponował, „aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia”. Jak pisał, „jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”. Tu podkreślał, że „należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja”.

Nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” – dodawał Ojciec Święty. Idea postulowanego przez Jana Pawła II dotyczy szerokiego wachlarza problemów związanych z szacunkiem dla każdego życia. Trzeba brać pod uwagę „[…] radość z narodzin nowego życia, poszanowanie i wolę obrony każdego ludzkiego istnienia, troskę o cierpiącego. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do modlitwy o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie również tego dnia wiele osób włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ono na codziennej modlitwie przez 9 miesięcy w intencji dziecka, nieznanego modlącemu się, ale zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka 30 marca 2016 r.

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka. W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

Abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski – Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński – Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, 30 marca 2016 r.

Więcej informacji o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:

• www.duchowa-adopcja.pl

• www.duchowaadopcjadziecka.wordpress.com

 

Red.