Papież Franciszek wyraził zgodę na publikację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca OFMConv (Józefa Katarzyńca). Nastąpiło to podczas podczas spotkania z prefektem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, które miało miejsce 26 kwietnia 2016 r. W ten sposób zostają otwarte drzwi dla kontynuacji procesu beatyfikacji następnego franciszkanina z prowincji krakowskiej, cichego bohatera życia zakonnego, towarzysza św. Maksymiliana KolbeJózef Katarzyniec urodził się w Obydowie (parafia i dystrykt Kamionka Strumiłłowa, około 50 km od Lwowa, na terenie dzisiejszej Ukrainy). 

Po ukończeniu szkoły podstawowej (jednoklasowej w Obydowie i sześcioklasowej w Kamionce), uczył się w szkole wydziałowej w Radziechowie, po której można było uczęszczać do seminarium nauczycielskiego w Lwowie, do którego trafił w 1904 r. W 1908 r. rozpoczął nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych we Lwowie przyjmując imię zakonne Wenanty. Rok później, po złożeniu ślubów zakonnych (26 września 2909 r.) został wysłany na studia filozoficzno-teologiczne do Krakowa; tam też, 2 czerwca 1914 r., został wyświęcony na kapłana. Przez rok posługiwał jako wikariusz parafii w Czyszkach położonych na południowy wschód od Lwowa. Następnie powierzono mu delikatne zadanie mistrza nowicjatu, mimo iż nie miał wówczas wymaganego wieku (pełnił tę funkcję w imieniu innych zakonników). Od 1916 do 1919 roku był także wychowawcą profesów czasowych. Będą słabego zdrowia, zachorował na gruźlicę, nie zmniejszył jednak z tego powodu swojego zaangażowania jako wychowawca; na jakiś czas wysłano go ma odpoczynek do Hanaczowa i Kalwarii Pacławskiej. W 1920 r. przeniesiono do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, gdzie zmarł 31 marca 1921 r. Jego ciało pochowane 2 kwietnia na miejscowym cmentarzu, zostało później, 16 sierpnia 1950 r., przeniesione na krużganki klasztorne. Etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego odbywał się w Przemyślu w okresie od 27 czerwca 1950 r. do 30 kwietnia 1951 r. Positio zostało ukończone 2 stycznia 1996 r. 30 kwietnia 2013 r. kongres konsultorów teologicznych przebadał Positio. Natomiast 5 kwietnia 2016 r. pozytywną opinię wyrazili kardynałowie i biskupi.  Od tej chwili Sługa Boży może być czczony pod tytułem Czcigodny. Jesteśmy wszyscy zachęcani, by dodawać odwagi osobom, zwłaszcza ciężko chorującym, aby wzywali jego wstawiennictwa, tak aby można było doprowadzić do jego beatyfikacji.

fr. Angelo Paleri, postulator generalny/red.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego; on przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, nam zaś udziel łask, o którą pokornie prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego.Amen.

za: ofmconv.net/Red