Dziś 21 maja o godz. 10.00 ma miejsce uroczysty ingres abp. Adama Szala do archikatedry przemyskiej. Uroczystość rozpoczęła się procesją z kościoła Ojców Franciszkanów do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. 62-letni abp Szal zastąpił abp. Józefa Michalika, który po 23 latach kierowania archidiecezją przeszedł na emeryturę. Cieszymy się wszyscy, że nowy metropolita przejmie kierowanie diecezją, którą bardzo dobrze zna, bo w niej się urodził, wychował, dla niej był święcony na kapłana i w której posługuje bardzo ofiarnie jako biskup.

Pragniemy przyjąć go całym sercem jako ojca i pasterza, który prowadzić nas będzie ścieżkami wiary na drogach codzienności powiedział na wstępie uroczystości ingresu biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek z okazji uroczystości ingresu abp. Adama Szala. Modlitwą chcemy także objąć odchodzącego na emeryturę Księdza Arcybiskupa Józefa i wyrazić mu naszą wdzięczność za 23 lata pasterzowania. Ingres rozpoczął się procesją pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore z udziałem nowego metropolity przemyskiego abp. Adama Szala i arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Procesja wyruszyła przed godz. 10.00 z kościoła Ojców Franciszkanów. Stamtąd wierni przejdą do archikatedry. Abp. Szala przyjął tam proboszcz bazyliki archikatedralnej, który podał Arcybiskupowi do ucałowania krucyfiks, a potem kropidło zanurzone w błogosławionej wodzie. Na początku Mszy św. słowo powitania wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek. Następnie nuncjusz apostolski w Polsce ogłosił wiernym bullę Ojca Świętego Franciszka mianującą abp. Adama Szala metropolitą przemyskim. Podczas Mszy św. przedstawiciele prezbiterium diecezji, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożyli homagium czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa nowemu arcybiskupowi. Na zakończenie Eucharystii udzieli błogosławieństwa z odpustem zupełnym. Nowy metropolita przemyski wyraził życzenie, by uczestnicy ingresu planujący zakup kwiatów przeznaczyli przewidziane na ten cel środki na wsparcie uczestników ŚDM w Krakowie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej lub misji. Abp Adam Szal ma 62 lata, pochodzi z Wysokiej koło Łańcuta. Od 37 lat jest kapłanem, 16 lat temu został konsekrowany na biskupa. W diecezji znany jest m.in. z tego, że co roku pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do sanktuariów maryjnych na terenie Podkarpacia. Od 2007 r. jest delegatem Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie. 30 kwietnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą przemyskim. Kanonicznie archidiecezję przemyską objął 11 maja br. Od tej pory sprawuje funkcję metropolity przemyskiego.

Red.