Kimkolwiek byś nie był, czegokolwiek byś nie robił, jakiego byś nie miał powołania, jeśli będziesz z Bogiem, to otrzymasz błogosławieństwo i łaskę. Tak można by dzisiaj streścić jedno z czytań. Przez całe swoje życie szukamy prawdy o sobie, szukamy swojego miejsca na ziemi. Czy to w pracy, czy uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach, zawsze zastanawiamy się, czy to, co robimy, jest słuszne, czy godne nas i naszej postawy. A przecież wystarczy się wsłuchać w to, co nam przekazuje Bóg poprzez nas samych, poprzez bliźnich, poprzez czynności, które wykonujemy, by zorientować się, co powinniśmy robić. Jedynie Chrystus – Bóg Wcielony – znał swoje posłannictwo i swoje zadania. W Ewangelicznym przekazie, nierzadko do dzisiaj w niektórych kręgach wykpiwanym i traktowanym jako anegdota, przekazał tak wiele treści, które są nadal ważne dla nas wszystkich.

Słowa Chrystusa powinny nam zapaść głęboko w serce. Matka Jezusa, zarazem Matka Kościoła Chrystusowego, mówi do nas: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5). Ten pierwszy znak uczyniony przez Chrystusa podbudował wiarę uczniów, ale równocześnie buduje i będzie budował w nas wiarę i gotowość do wykonania zadań, które nam wskazuje sam Bóg. Pamiętać musimy, iż otrzymujemy różne dary, które inni nazywają talentami lub umiejętnościami, ale – niezależnie od nazwy – o to samo przecież chodzi. Trzeba umieć wsłuchać się w siebie i w bliźnich, bo i w nas, i w bliźnich przemawia do nas Bóg. Tak, wiem, że się powtarzam, ale powiem to jeszcze i trzykroć, bym sam mógł to zrozumieć. W jednym musimy być silni: w rozumieniu tego, Kto do nas mówi i co nam chce przekazać. Jeśli w tym będziemy silni, zwarci i gotowi, to na pewno nam się uda, przecież Bóg w swej dobroci każdego z nas czymś obdarzy. Bo „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.” (1 Kor 2,8-11). A dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.

Red