W dniu 24.09.2016 r. członkowie Bractwa Różańcowego naszej franciszkańskiej Parafii, wzięli udział w corocznej pielgrzymce Róż Żywego Różańca do Matki Bożej Pocieszenia w Komborni pod hasłem: „Matka pocieszająca strapionych”. Zawiązanie wspólnoty poprowadził sam Moderator Diecezjalny Róż Różańcowych ks. Jan Smoła oraz ks. Marian Bocho – proboszcz Kolegiaty Jarosławskiej pieśnią: „Uśmiechaj się rano…”. Następnie została wygłoszona katecheza przez ks. Jana Smołę na temat chorób duchowych. Wymienił tu osiem źródeł  zatrucia życia duchowego. Chrystusowe dzieło uzdrawiania wierzących podejmowane jest przez Kościół w trzech przestrzeniach duchowych:  sakramenty święte, charyzmaty, duszpasterstwo.
Po tej katechezie odbyła się procesja do siedmiu stacji Boleści Matki Bożej, przy których rozważania wygłaszali kapłani z poszczególnych archiprezbiteratów. Siedem Boleści  to:

– proroctwo Symeona

– ucieczka do Egiptu,

– zgubienie Jezusa,

– spotkanie na Drodze Krzyżowej,

– śmierć Jezusa,

– zdjęcie z krzyża,

– złożenie do grobu.

Po procesji rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. abp Adama Szala z uczestnictwem bp Stanisława Jamrozka i wszystkich kapłanów uczestniczących w pielgrzymce.  Na zakończenie przekazano sztandar Róż Żywego Różańca do Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. W naszej pielgrzymce uczestniczył o. Marek, opiekun Bractwa Różańcowego i trzydzieści  osób członków Żywego Różańca, w tym siedem Zelatorek.

Na zakończenie była przygotowana Agapa, gdzie organizatorzy zapewnili gorącą herbatę, kawę, ciasta własnego wypieku i pyszne drożdżówki. Pogoda dopisała, podróż pielgrzymującym przebiegała w atmosferze modlitwy i śpiewu pieśni. Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże.