Czwarta niedziela wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele katolickim Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Tegoroczny, 53 tydzień modlitw (17 – 13 kwietnia 2016 r.) przebiegać będzie pod hasłem: „Powołani do Miłosierdzia”. W swoim orędziu na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania zatytułowanym: „Kościół matką powołań„, papież Franciszek zaprasza do refleksji nad rolą Kościoła w budzeniu, kształtowaniu i umacnianiu powołań. W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia podkreśla Ojciec Święty, że „Kościół jest domem miłosierdzia i ‚ziemią’, na której powołanie kiełkuje, wzrasta i przynosi owoc”.

Bóg powołuje każdego z nas do świętości. Jest to podstawowe powołanie każdego człowieka, a dróg i sposobów do niej prowadzących jest tyle, ilu jest ludzi.Szczególnym jednak powołaniem na tej drodze jest powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego. To powołanie, które nie tylko ma prowadzić do świętości życia powołanego do służby Bożej człowieka, ale także do świętości życia całego ludu Bożego. Powołanie do kapłaństwa jest przede wszystkim darem Bożej miłości, jest owocem Bożej łaski. Jest to dar Boga dla całej społeczności, dla nas wszystkich. Tak ważne jest więc, abyśmy o ten dar i łaskę dla powołanych i dla nas wszystkich prosili. Zbliża się okres matur i czas podejmowania przez młodzież życiowych decyzji. Zachęcamy osoby indywidualne i grupy modlitewne do zaangażowania modlitewnego w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego w naszym Zgromadzeniu, jak i w całym Kościele. 

Modlitwa o powołania

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym. którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się. że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych. którzy chcieliby pójść za Tobą. lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd. Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym. których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!”. Amen

Red.